سامانه اطلاع رسانی همایش های دانشگاه آزاد اسلامی واحد مینودشت


 

یدالله طالبی

دبیر علمی همایش

(دانشجوی دکتری واحد علوم و تحقیقات تهران- مدرس دانشگاه آزاداسلامی واحد مینودشت)

Scroll to Top