سامانه اطلاع رسانی همایش های دانشگاه آزاد اسلامی واحد مینودشت

  1. دکتر مهدی نادری (عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی آزادشهر)
  2. دکتر جعفر فلاحی (عضو هیات علمی دانشگاه سمنان)
  3. حسن سرایلو (دانشجوی دکتری واحد علوم و تحقیقات تهران- عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی مینودشت)
  4. یدالله طالبی (دانشجوی دکتری واحد علوم و تحقیقات تهران)
  5. امید مستعان (دانشجوی دکتری واحد علوم و تحقیقات تهران)
  6. ثمینا رستگاری (دانشجوی دکتری واحد علوم و تحقیقات تهران)
  7. حمید ملک پور (دانشجوی دکتری واحد علوم و تحقیقات تهران)
  8. ایوب سرایلو (فوق لیسانس قرآن و حدیث
Scroll to Top