شماره تماس هتل هاي مجاور دانشگاه براي رزرو و اسكان:
شماره تماس هتل‌هاي مجاور دانشگاه براي شركت كنندگاني كه مي خواهند در شهرستان مينودشت اقامت داشته باشند به شرح ذيل اعلام مي شود. متقاضي اسكان مي تواند شخصاً با پذيرش هتل‌هاي ذيل تماس گرفته و نسبت به هماهنگي و رزرو اقدام نمايد. لازم به ذكر است كه پرداخت هزينه اسكان بر عهده خود شركت كنندگان محترم بوده و همايش هيچ قراردادي با هتل هاي مزبور منعقد نكرده است.
 
هتل قصر مينودشت
پيش شماره 017
35230080
35230081
 
هتل استقلال
پيش شماره 017
35222314
Scroll to Top