خانهاطلاعات همایش هاهمایش هاسومین همایش ملی مباحث نوین در حسابداری, مدیریت و کارآفرینی


محورهای اصلی همایش

اخلاق حرفه ای حسابداری و تاثیر آن بر ارزش آفرینی

حسابداری و حسابرسی و تحولات فناوری اطلاعات

سرمایه فکری و ابعاد آن

حسابداری مدیریت و چالشهای آن

چالشها و افق های نوین در مدیریت

مدیریت رفتار و زمان

مدیریت منابع انسانی

مدیریت بیمه

مدیریت امور بانکی

مدیریت گردشگری

کارآفرینی و فرهنگ

اقتصاد بین الملل و تاثیر آن بر اقتصاد ایران

تجارت جهانی

سایر موضوعات مرتبط  

 

تاریخ های همایش

مهلت ارسال مقالات 1396/09/01

1396/09/23
اعلام نتایج داوری مقالات(سخنرانی و پوستر) 1396/09/24
برگزاری همایش 1396/09/10

1396/09/26
Scroll to Top