خانهاطلاعات همایش هاهمایش ها اولین همایش ملی علوم کاربردی در ورزش


محورهای همایش

محورهای همایش:

فیزیولوژی ورزشی

آسیب شناسی ورزشی

مدیریت ورزشی

روانشناسی ورزشی

رفتار حرکتی

بیومکانیک ورزشی

تاریخ های همایش

مهلت ارسال مقالات 1396/09/25
اعلام نتایج داوری مقالات(سخنرانی و پوستر) 1396/09/19
برگزاری همایش 1396/10/06
Scroll to Top