سامانه اطلاع رسانی همایش های دانشگاه آزاد اسلامی واحد مینودشت


دکتر منصور گرکز

دانشیار حسابداری- واحد گرگان

دکتر مریم بخاراییان

استادیار حسابداری- واحد علی آباد کتول

دکتر علی خوزین

استادیار حسابداری- واحد علی آباد کتول

دکتر مجید اشرفی

استادیار حسابداری- واحد علی آباد کتول

دکتر طاهر اسکندلی

استادیار حسابداری- واحد گنبد کاووس

دکتر جمال دردی گرگانلی

استادیار حسابداری- واحد علی آباد کتول

دکتر رضا مظهری

استادیار اقتصاد- دانشگاه گنبد کاووس

دکتر پرویز سعیدی

استادیار مدیریت- واحد علی آباد کتول

     دکتر روح اله سمیعی

استادیار مدیریت- واحد علی آباد کتول

سلیل جعفری

هیات علمی حسابداری واحد مینودشت

راهبه برومند

هیات علمی حسابداری واحد مینودشت

عابدین برزگر

هیات علمی حسابداری موسسه شرق گلستان

جواد صادقی پناه

هیات علمی حسابداری واحد گنبد کاووس

صمد ایازی

هیات علمی حسابداری واحد علی آباد کتول

محمد علی بگلی

هیات علمی اقتصاد واحد آزادشهر

حسن کوهی

مدرس دانشگاه

Scroll to Top