سامانه اطلاع رسانی همایش های دانشگاه آزاد اسلامی واحد مینودشت

 1. اخلاق حرفه ای حسابداری و تاثیر آن بر ارزش آفرینی
 2. حسابداری و حسابرسی و تحولات فناوری اطلاعات
 3. سرمایه فکری و ابعاد آن
 4. حسابداری مدیریت و چالشهای آن
 5. چالشها و افق های نوین در مدیریت
 6. مدیریت رفتار و زمان
 7. مدیریت منابع انسانی
 8. مدیریت بیمه
 9. مدیریت امور بانکی
 10. مدیریت گردشگری
 11. کارآفرینی و فرهنگ
 12. اقتصاد بین الملل و تاثیر آن بر اقتصاد ایران
 13. تجارت جهانی
 14. سایر موضوعات مرتبط
Scroll to Top