سامانه اطلاع رسانی همایش های دانشگاه آزاد اسلامی واحد مینودشت
خانهچهارمین همایش برقمحورهای همایش


محور های همایش:

 1. توسعه و بهبود الگوریتم های بهینه سازی مبتنی بر محاسبات نرم
 2. تکنیک های شناسایی ساختاری الگو
 3. کاربرد هوش مصنوعی در مهندسی برق و کامپیوتر
 4. تجزیه و تحلیل کارایی سیستم های هوشمند در صنعت برق
 5. نتایج تجربی پیاده سازی سیستم های هوشمند در صنعت برق
 6. معماری کامپیوتر و سیستم های دیجیتال
 7. توسعه و بهبود شبکه های wsn و vsn با استفاده از الگوریتم های ابتکاری و فراابتکاری

 

حوزه های تحت پوشش:

 1. برق(الکترونیک، قدرت، کنترل، مخابرات)
 2. کامپیوتر
 3. مکاترونیک
 4. رباتیک
Scroll to Top